The curley gueen

Kiharakuningatar

ATC wednesday:n haasteena oli kiharat (curly). Tässä minun kiharakuningattareni.

ATC wednesday challenge curly. Here is my Queen of curleys.