Uni

Sleep and dreams

heals best.

Inspire me Thursday challenge: healing. This is my scene of this theme. Sleep and dreams heals best, I think. So thought also finnish artist who wrote children's poem about little sick cat.

Inspire me Thursdayn haasteena oli healing eli parantaminen. Tässä on minun näkemys aiheeseen: Uni ja nukkuminen parantavat parhaiten. Niin ajatteli myös se suomalainen taiteilija, joka kirjoitti vanhan lastenrunon pienestä sairaasta kissasta.