7.Henki nousee Jumalan luo, joka on sen antanut 
8.Lohdullisuus

 9. Terve, Maria armoitettu!