On ilo, suru!

On lainehtiva meri.

Liplattain laulain,

käy vaahtopäin', laill myrskyn.

lyö sydän - tyyneyttä vaill'.