Ja enkeli heitä varjelee

ja vie yli koleikkojen.

Manumiinan enkelikalenterissa on lisää kauniita enkelijutuja.