Sillanrakentajaenkeli toivon siltaa luomassa

Lisää enkelijuttuja Manumiinan enkelikalenterissa.