256aJAb.jpg

256/365 A ja B

Raikaa laulu tukkipoikain

yli järven lainehien,

Näin virkeä kun on meill mieli,

liplattelee vesi, kieli,

keksit käyvät kepeästi,

tukkiuitto joutuisasti.

Taitaa olla mennehiä,

ajat nämä miestenmiesten.

Nyt on toimet toisenlaiset,

kulkureitit erilaiset.